MJG矩形母线间隔垫

产地: 河北省石家庄市

加入询盘篮

详细描述
 MJG矩形母线间隔垫是保持母线间一定间隔用的支撑件。
依据Dl./T683-1999,矩形母线金具型号及名称如下: 
型号              名称 
MNP型      户内平放矩形母线金具
MNL 型     户内立放矩形母线金具
MWP型     户外平放矩形母线金具
MWL型     户外立放矩形母线金具
MJG型      矩形间隔垫
型号中字母及字母横线后数字的意义为:字母: M一母线; N一户内: W一户外; P 一平放; J 一 立放; J 一矩形; G 一间隔。数字: 矩形母线金具横线后第*位数字为母线片数. 第二、 只位数字为顺序号; 矩形间隔垫的数字为顺序号。
相关产品


最新产品
相关目录
隔离开关 卡线器 接线端子,并沟线夹,抱杆线夹 电缆分支箱,电缆分支箱专用接地线 防护工具